Kruse Smith Tour dag 2 (2005/2006)

Profile [Inverse profile] Profile
Map Map

Denne løypen ble brukt i dag 2 av Kruse Smith Tour i 2005 og 2006, men løypen ble endret fra og med 2007.

Ruten starter på Hamresanden og følger rv 41 til Boen. Her svinger man av mot Foss og sykler på vestsiden av Topdalselven til rv 254. Ved foten av Svalandsheia tar man til venstre mot Oggevatn og starter klatreturen. Etter å ha passert Oggevatn tar man til høyre på rv 405 mot Vegusdal, og følger denne forbi Engesland til man treffer rv 406. Rv 406 går til Senumstad og rv 41, og her tar man til høyre mot Birkeland. Ruten går tilbake mot Kristiansand på rv 41, med mål ved Tveit Snarkjøp.

Klatringen fra Topdalselva til Svaland og videre mot Oggevatn er tøff, og bidrar sterkt til at denne løypa har noen tøffe høydemeter. Straks man er på toppen rett før Engesland går det veldig mye nedover igjen, og returen fra Senumstad til Tveit er nærmest flat i forhold til hva man har vært gjennom.

Veiene er generelt sett fine, men veistykket forbi Oggevatn er av dårlig kvalitet. Regn med å få armene ristet til de blir numne.

Route data

Added bybalchen
Distance93.7 km
Ascent800 m
Lowest point13 m
Highest point333 m

Comments

Be the first to add a comment to this route
Your name 
Ride dateIf you have already ridden this route, you can fill in the date you did so here. This will help other users determine if your experiences still apply. Fill in the date with this format: M/d/yyyy
Comment
To verify that you're a normal user and not a spam robot, please enter the two words from the image below in the text box. If you cannot read the words, click the refresh button (the upper button of the three buttons next to the text box) to get new words.

Ride times

Your speedYour time
20 kp/h04:41:05
25 kp/h03:44:52
30 kp/h03:07:23
35 kp/h02:40:37
40 kp/h02:20:32

Waypoints

NameFrom startTo endFrom lastAltitudeAscentDescent
Foss9.5 km84.2 km9.5 km2900
Oggevatn32.5 km61.2 km23.0 km205307134
Engesland46.0 km47.7 km13.5 km27716388
Senumstad67.4 km26.3 km21.4 km8683272
Birkeland78.7 km15.0 km11.3 km553057

Places