Kruse Smith Tour dag 1 (2005/2006)

Profile [Inverse profile] Profile
Map Map

Dette er en krevende løype med et par tunge, lange bakker og kupert terreng mot slutten. De eneste flate strekningene man kan regne med å holde god fart er opp Torridalsveien langs Otra og over heia fra Øvrebø til Engeland.

Løypa starter på Spicheren, går ned til Otra og følger elven oppover til Kvarstein. Ved Kvarstein svinger man ned til riksvei 9 og følger den opp Høiekleivene til Vehustoppen. Umiddelbart etter toppen svinger man til venstre mot Stokkeland og følger denne veien nedover mot Songdalen.

I Songdalen svinger man til høyre på riksvei 461 mot Laudal, og følger dalen oppover til man kommer til Stupstad. Her svinger man igjen til høyre på riksvei 454 mot Vennesla. Fra Stupstad går det bratt oppover mot Øvrebø, men fra Øvrebø til Vennesla er det relativt flatt og eller nedoverbakke. I Vennesla svinger man for en kort stund inn på riksvei 405 mot Kristiansand, men tar i rundkjøringen etter 500 meter av på riksvei 453 mot Ålefjær.

På Ålefjær svinger man til høyre på riksvei 452 mot Kristiansand, og følger denne til enden av Gillsvann. Her går løypa inn i en avsluttende bakke opp Tretjønnveien, med målgang på toppen.

Route data

Added bybalchen
Distance72.4 km
Ascent765 m
Lowest point1 m
Highest point243 m

Comments

Be the first to add a comment to this route
Your name 
Ride dateIf you have already ridden this route, you can fill in the date you did so here. This will help other users determine if your experiences still apply. Fill in the date with this format: M/d/yyyy
Comment
To verify that you're a normal user and not a spam robot, please enter the two words from the image below in the text box. If you cannot read the words, click the refresh button (the upper button of the three buttons next to the text box) to get new words.

Ride times

Your speedYour time
20 kp/h03:37:11
25 kp/h02:53:45
30 kp/h02:24:47
35 kp/h02:04:06
40 kp/h01:48:35

Waypoints

NameFrom startTo endFrom lastAltitudeAscentDescent
Kvarstein10.9 km61.5 km10.9 km1000
Vehustoppen18.4 km54.0 km7.6 km2232155
Stokkeland26.2 km46.2 km7.7 km226204
Stupstad34.2 km38.2 km8.1 km12312017
Øvrebø42.8 km29.6 km8.6 km22813127
Skarpengland46.3 km26.1 km3.5 km182042
Vennesla57.4 km15.0 km11.1 km4741177
Ålefjær63.2 km9.2 km5.9 km135488

Places