Tetgruppen jager rytter i brudd opp mot siste fjell.