Idet tetgruppen går inn i siste klatring, stikker sammenlagtlederen.