Flat pedal og jevnt tråkk må til for å dra seg oppover de bratte partiene av Stalheimskleiva.