Passet som markerer starten på nedstigningen mot sjøen.